Linie tehnologică pentru producerea de holograme

Comunicat de presă

SC ASCENS FILIGRAN SRL anuntă închiderea proiectului intitulat “Linie tehnologică pentru producerea de holograme”, proiect finantat prin intermediul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local”, Domeniul Major de Interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor” având ca Autoritate de Management – Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si ca Organism Intermediar – Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord–Vest.

Comunicatul de presă in format PDF

[unitegallery Fonduri]